Svět středověké symboliky: Gotické katedrály k lidem "mluví"

HISTORIE - Středověké katedrály dodnes udivují svojí vznešeností a krásou. Jsou dominantami mnoha měst a cíli turistického zájmu. Katedrály jakožto domovy Boží měly vzbuzovat úctu a vyvolávat dechberoucí úžas. Nebyly jen mlčenlivými objekty, nýbrž měly zjevovat posvátná tajemství.

Přidejte svůj názor

Katedrála sv. Víta

Pro středověkého člověka neznalého písma katedrály sloužily jako svého druhu kniha křesťanských dějin. Věřící byl jejich prostorovým uspořádáním veden k účasti na posvátném dění a symbolicky se stával členem nebeské komunity. Struktura katedrál byla uspořádaného podle jistého liturgického řádu, který si věřící osvojoval. Prostřednictvím liturgických rituálních aktů se věřící účastnil Božích dějin spásy.  

Centrálním bodem katedrály a na ní navázaného liturgického života byl hlavní oltář, umístěný  v kněžišti (presbytáři) zpravidla na východě, symbolizující Krista jako slunce dávající život. Kristova spasitelská úloha je též vyjadřována křížem, který zpravidla byl na hlavním oltáři. Kříž označuje milník posvátných dějin, kdy Ježíš Kristus zemřel za lidské hříchy a byl vzkříšen, aby tak přinesl odpuštění a naději celému světu.Některé katedrály mají na podlaze vyrytý obraz labyrintu. Ten má znázorňovat bloudění člověka, který nakonec ale nalezne cestu, a to cestu kříže.   

Věřící, kteří vstupovali do katedrály, symbolicky překračovali práh mezi tímto světským světem a tím nebeským.  Tento přechod byl znázorněn jako Poslední soud, jehož obraz býval na západním portále nad vchodem. Věřící tak metaforicky přicházel od západu k východu, tj. od konce a smrti k novému začátku a životu.  Skrze očisťující bránu Posledního soudu vstupoval do Nebeského Jeruzaléma, jehož byla katedrála liturgickým a mystickým obrazem. Vchod býval ozdoben různými anděly a světci, kteří představovali Boží vojsko chránící Nebeský Jeruzalém, jakožto i démony, jejichž podoba měla zajistit, že zaženou temné síly, obklopující věřícího.

Původ gotických katedrál

Vznik gotických katedrál byl motivován teologicky, ale i prakticky. První gotická katedrála byla postavena ve 30. letech 12 století opatem Sugerem ze Saint Denis. Suger řešil otázku, jak zvelebit ne vždy úplně estetické románské kostely. Zároveň se potýkal s tím, jak maximalizovat jejich vnitřní prostor, aby se do nich vešlo vetší množství poutníků putujících za ostatky světců, aniž by je ale příliš prodloužil kvůli omezením středověké městské zástavby. Suger prostřednictvím klenutých stropů a pilířů odstranil nutnost tlustých zdí, typických pro románský sloh. Vnitřek se díky tomu uvolnil a „provzdušnil“.

Suger byl ovlivněn dílem novoplatonika Pseudo-Dionýsia Areopagitského. Novoplatonici spojovali dobro s krásou. Estetická kvalita pro ně byla znamením nadzemského Dobra, tj. Boha. Podle Pseudo- Dionýsia Boží sláva a majestátnost se jako světlo od slunce šíří do nižších sfér, které obýváme. Úkolem lidstva podle něj je se k tomuto zdroji světla navrátit skrze vzestup nebeskými hierarchiemi. Tohoto návratu je dosaženo skrze mystické rozjímání.

Suger dal doslovně těmto myšlenkách tvar. Jeho snaha ztvárnit pronikání Božského světla do temnot našeho světla dala vzniknout nádherným pestrobarevným oknům, které dodnes neztratily nic ze svého půvabu. Světlo skrze ně proudící nabývá až mystického charakteru a důmyslně vyvolává pocit Božího světla, co povznáší ducha a přináší tajuplnou moudrost. Pseudo-Dionýsiova chvála krásy a světla vedla k tomu, že Suger vytvořil skutečně estetický skvost.

Server Presbyformed poukazuje na ještě jednu symbolickou rovinu gotických katedrál, která jen částečně měla co do činění s teologií. Církev byla v době výstavby gotických katedrál na vrcholu. Katedrály byly jejím způsobem, jak oznámit svou politickou a duchovní moc. Tento symbolický aspekt lze nejlépe rozeznat v přesunu „triumfálního" oblouku – který v římské říši původně označoval vítězství císařů – z lodi ke vchodu, aby každý viděl triumf církve. A vzhledem k tomu, že katedrály se dodnes těší velké oblibě návštěvníků, církev skutečně zvítězila -  přinejmenším na poli architektury.   

Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Spíte více než osm hodin denně? Vašemu tělu hrozí katastrofa

17.08.2018 14:51 Dlouhou dobu se vědci domnívali, že spánek kratší než 6 hodin a delší než 10 hodin lidskému tělu…

Revoluce v potravinářství? Vědci chtějí stříkat čárové kódy na maso

15.08.2018 07:58 Londýn - Čárové kódy by v budoucnu musely být pouze na obalech potravin. Vědci hledají způsob, jak…

Nemocniční dezinfekce jsou k ničemu? Vědci varují před problémy, které…

14.08.2018 15:38 Ten zápach dezinfekce, který se šíří po každé nemocnici, všichni dobře znáte. Možná už ale nevíte,…

"A přece se točí." Jak opravdu to bylo se slavnou větou Galileo Galilea?

14.08.2018 15:33 Aktualizováno Církevní dějiny jsou doprovázeny nejrůznějšími konflikty – ať už šlo o vymezování kompetencí se…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější z Tech+

reklama
reklama